مجله مدوسا

راهنمای ترمیم رنگ بدنه خودرو

راهنمای ترمیم رنگ بدنه خودرو

ترمیم رنگ بدنه خودرو یکی از مهم ترین و دشوارترین مهارت هایی است که در زمینه برطرف کردن عیوب پیکره اتومبیل صورت می گیرد. صافکاری

دلایل رنگ پریدگی ماشین

دلایل رنگ پریدگی خودرو

از نظر متخصصین، دلایل رنگ پریدگی خودرو متعدد است اما ابتدا باید بدانیم رنگ پریدگی زمانی اتفاق می‌­افتد که پیوند میان مولکول‌­های رنگ اتومبیل(بسته به